Wij zijn Martini Sparks!

Sport als motor voor meer diversiteit en meer gelijkwaardigheid

Regenboogvlaggen in voetbalstadions, knielende atleten bij het spelen van volksliederen, Me2- incidenten als motor om de begeleiding van topsporters veiliger en gezonder te maken. De sport is  steeds meer een podium en een uithangbord om maatschappelijke issues aan de orde te stellen.  Sporters en sportclubs zijn steeds meer rolmodellen om een positieve verandering in gang te zetten. En er zijn steeds meer bedrijven die zich daar graag mee verbinden om zo inhoud en uiting te geven  aan hun doel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Een win-win dus. Daarom zijn we  blij dat het vier jaar geleden gelukt is om te starten met Martini Sparks zodat topbasketbal voor  vrouwen weer op de kaart staat in Noord-Nederland.

Meer vrouwen naar de top

Martini Sparks richt zich op de verbetering van de positie van vrouwen in onze samenleving en in de  sport. Want vrouwen worden nog steeds stelselmatig anders beoordeeld en anders gewaardeerd  dan mannen. Dat is geen gevoel of beeld, maar iets dat keer op keer wordt aangetoond in  wetenschappelijk onderzoek. Dat geldt niet alleen in de ‘gewone’ maatschappij, maar ook in de  sport. Minder geld, minder aandacht, andere maatstaven. Dat is jammer, want met sterke vrouwen  hebben we 50% meer kans om de wereld sociaal, maatschappelijk en economisch beter te maken.

Martin Sparks werkt vanuit de context van de basketbalsport, een sport die gelukkig van zichzelf al  heel divers is. Waar mensen van verschillende kleur, geaardheid en afkomst zonder problemen met  en tegen elkaar sporten en zo dus waardevolle en positieve ervaringen opdoen over met elkaar  samenleven en samenwerken. Maar waarin voor vrouwen nog een wereld valt te winnen, want  helaas loopt de aandacht, waardering en beloning ver achter op die van de mannen. Werk aan de  winkel dus!

Topsportklimaat voor vrouwen in Noord Nederland

Dat doen we door een gunstig topsportklimaat te creëren voor ambitieuze basketbalsters  in onze regio. Door ze condities te bieden om  zich als sporter en als mens optimaal te ontwikkelen zodat ze maatschappelijk een vliegende start  kunnen maken. En dat doen we weer in samenwerking met bestaande (zakelijke) netwerken van  vrouwen en in samenwerking met een aantal organisaties die een specifiek aanbod hebben voor de  loopbaanontwikkeling van vrouwen.

Dromen en daden

Die droom en onze andere ambities geven we noordelijke nuchterheid en doorzettingsvermogen  stap voor stap vorm en inhoud. We willen met Martini Sparks doorgroeien naar een structurele top 4  positie in de Women Basketball League. Ons team moet altijd bestaan uit een mix van regionale talenten, aangevuld met speelsters uit de rest van Nederland (en verder weg) die hier komen  studeren of werken. En onze speelsters moeten na hun topsport carrière klaar zijn voor een  maatschappelijke loopbaan. Geen geringe uitdaging, maar we gaan ervoor!