Nadat de corona-lockdown ons tweede jaar in de Women Basketball League abrupt had afgebroken, is er achter de schermen hard gewerkt om het seizoen financieel gezond af te sluiten. Want de Corona-crisis heeft grote gevolgen voor sommige sponsoren en dus ook voor de club. Toch is het seizoen zonder verlies afgesloten omdat een aantal partijen bereid was het dreigende tekort te dichten met een donatie. De bereidheid van veel sponsoren om de club te blijven steunen in ook voor hen moeilijke tijden is hartverwarmend.

De WBL hoopt in oktober met de competitie te kunnen starten. Er hebben zich inclusief nieuwkomer Triple Threat uit Haarlem negen teams ingeschreven voor de WBL. Keijser Capital Martini Sparks zet de noodzakelijke stappen om klaar te zijn voor het derde seizoen in de WBL. Voor het volgende seizoen ligt er een gedekte, maar wel lagere begroting. Er is bezuinigd op allerlei randfaciliteiten. De sportieve faciliteiten blijven op hetzelfde hoge niveau. Bestuur en Raad van Toezicht hebben vertrouwen dat het seizoen 2020-2021 daarmee gespeeld kan worden en dat er weer een stap vooruit gezet kan worden.

We verwachten op korte termijn de personele bezetting van team en staf op hoofdlijnen rond te hebben. De prima samenwerking met moedervereniging HSVB in met name de jeugdopleiding wordt volgend seizoen gecontinueerd. Daarnaast wordt gezocht naar manieren om de organisatie verder te versterken, zowel op eigen kracht als door samenwerking te zoeken met andere partijen.