Corona

Martini Sparks heeft een eigen Corona-protocol voor haar thuiswedstrijden. De meest actuele versie vind je hier:  https://martinisparks.nl/corona-protocol/ 

Onderstaande huisregels gelden in normale tijden. Als de situatie bij de start van de competitie in oktober 2020 nog steeds abnormaal is, dan zullen de huisregels tijdelijk zodanig worden aangepast dat ze voldoen aan de dan geldende richtlijnen. 

HUISREGELS MARTINI
SPARKS

Onderstaande regels gelden voor alle bezoekers van de
thuiswedstrijden van Martini Sparks. Wij verzoeken u zich te houden aan deze
regels. Bezoekers van de wedstrijden zijn verplicht om aanwijzingen gegeven
door personeel van of werkzaam voor Martini Sparks en/of voor Sporthal
Scharlakenhof op te volgen.

Overtreding van de huisregels kan leiden tot een
bezoekverbod voor bepaalde of onbepaalde tijd en/of tot juridische maatregelen
in geval van (financiële) schade voor Martini Sparks en/of Sporthal
Scharlakenhof.

Kaartverkoop &
controle

 • Iedere bezoeker is verplicht zijn/haar eigen
  kaartje te tonen bij de kaartcontrole (geldt ook voor kinderen). Bezoekers
  worden één voor één binnengelaten.
 • Het is verboden kaarten door te verkopen buiten
  de privésfeer. Het bestuur van Martini Sparks heeft het recht om kaarten te
  blokkeren in het geval van doorverkoop buiten de privésfeer. Het doorverkopen
  via websites als Marktplaats.nl is een voorbeeld van verkoop buiten de
  privésfeer. In het geval kaarten worden geblokkeerd i.v.m. doorverkoop buiten
  de privésfeer wordt er geen restitutie gegeven.

Algemeen rookverbod

In de Scharlakenhof geldt een algemeen rookverbod. Het is
dus niet toegestaan om in het gebouw te roken. Buiten het gebouw is het alleen
toegestaan om te roken op de daarvoor aangegeven plaatsen.

Geen spullen op de
wedstrijdvloer gooien

Dit kan leiden tot het stopzetten van de wedstrijd door
de scheidsrechters en verlies van de wedstrijd voor Martini Sparks. De schade
zal worden verhaald op de daders.

Hinderlijk gedrag

Hinderlijk gedrag door overmatig drankgebruik of
anderszins (ter beoordeling van onze medewerkers) en/of het niet opvolgen van
aanwijzingen en huisregels kan leiden tot verwijdering uit de zaal en een
toegangsverbod voor de komende seizoenen.

Tascontrole/visitatierecht

Onze medewerkers zijn gerechtigd om uw tas te controleren.
Het is verboden om de volgende spullen mee naar binnen te nemen:

 • Flessen en blikjes;
 • Ballen;
 • Vuurwerk/fakkels;
 • Gastoeters/handdruktoeters;
 • Confetti;
 • Laserapparatuur;
 • Alcohol en/of verdovende middelen (alle soorten
  hard- en softdrugs);
 • Hockeysticks, tennisrackets en andersoortige
  stokken;
 • Spandoeken of andere voorwerpen met
  discriminerende of provocerende teksten. Spandoeken groter dan 1m2 moeten
  aantoonbaar zijn voorzien van een impregnatie certificaat;
 • Het is verboden voorwerpen mee te nemen die een
  gevaar kunnen vormen voor de veiligheid.

Andere meegenomen zaken zijn ter beoordeling van
medewerkers van Martini Sparks.

Kinderen

Voor, tijdens en na de wedstrijden van Martini Sparks blijven
de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen. In geval van schade
zal dit op de ouders/verzorgers verhaald worden.

Zitplaatsen

Voor mensen in een rolstoel is een aantal plaatsen
vrijgehouden in de speelhal. Aan mensen in een rolstoel wordt een gratis
begeleiderskaart beschikbaar gesteld, mede in verband met een eventuele
ontruiming. De begeleider begeleidt de persoon in de rolstoel ingeval van een
ontruiming naar buiten.

Ontruiming

Een eventuele ontruiming van de speelhal of het complex vindt
plaats op aanwijzing van en eventueel begeleiding door medewerkers van Martini
Sparks en/of Sporthal Scharlakenhof. Deze aanwijzingen moeten door alle
bezoekers direct en zonder discussie worden opgevolgd.

Betreden
speelvloer

Het is verboden om voor, tijdens en na de wedstrijd de
speelvloer te betreden.

Diefstal of schade

Martini Sparks is niet aansprakelijk voor diefstal of
schade door derden. Men moet zelf op zijn eigen spullen te letten.

Beeld en/of
geluidsopnamen

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van
radio, televisie, internet en/of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook
buiten de privésfeer is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Martini Sparks.

Privacy

De privacyverklaring (zie de site) geldt voor iedereen
die contact heeft met Martini Sparks en/of (persoons)gegevens achterlaat die
worden verwerkt. In de privacyverklaring staan de rechten en plichten van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, en de registratie daarvan, vermeld.

In aanvulling op de privacyverklaring geldt voor de
thuiswedstrijden van Martini Sparks het volgende: Omdat de thuiswedstrijden
publiek zijn, is het mogelijk dat tijdens die wedstrijden foto’s, beeld en/of
(video- dan wel tv- of radio-)opnamen worden gemaakt waarop u te zien bent. Ook
dit valt onder het verwerken van persoonsgegevens. De foto’s, beelden en/of
opnamen kunnen worden gepubliceerd dan wel uitgezonden in de hal waar de
wedstrijd wordt gespeeld (beeldscherm) of op diverse (sociale) media. Martini
Sparks heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken
en met het bezoeken van de wedstrijd bent u zich hiervan bewust.