HSVB en MartiniSparks

HSVB is een bloeiende basketbalvereniging met vooral jeugdteams. De leden komen uit Haren en wijde omgeving. Zonder de hulp en ondersteuning vanuit HSVB kan MartiniSparks niet bestaan!

Brede basis

Vanuit HSVB is het initiatief genomen om MartiniSparks op te richten. Samen hebben ze het voortouw genomen om het meisjes- en vrouwenbasketbal te voorzien van een gezonde brede basis en een hoge top. De basis is het bieden van meer en beter basketbal met en door goede en gemotiveerde trainers die werken vanuit een gezamenlijke filosofie en meer trainingsuren voor meiden die beter willen worden.

Goede infrastructuur

HSVB biedt MartiniSparks het gebruik van de bestaande kennis- en accommodatie-infrastructuur en bouwt die verder uit bij de jeugd. Geen vluchtig succes, maar een structurele aanpak met duurzaam resultaat in alle leeftijdklasses!

Informatie over HSVB vind je onder www.hsvb.nl