COVID-19 PROTOCOL MARTINI SPARKS TIJDENS WEDSTRIJDDAGEN IN SPORTHAL DE SCHARLAKENHOF

Voor Martini Sparks en alle bezoekende verenigingen spelend onder licentie van de NBB/WBL in sporthal De Scharlakenhof, Geertsemaweg 3 in Haren (Gn) of in een andere sporthal waar Martini Sparks een thuiswedstrijd speelt.

Beste fans, sponsors, spelers, coaches, officials, medewerkers van de media en andere bezoekers,

Als gastvereniging zijn we blij jullie weer te mogen ontvangen! Om wedstrijddagen veilig te laten verlopen, hebben wij jullie medewerking nodig. Wij hebben de meest recente Covid-19 richtlijnen van het RIVM, de gemeente Groningen en Sport050 en het corona-protocol van de NBB/WBL zo goed mogelijk getoetst op- en aangepast aan onze locatie Sporthal de Scharlakenhof. Vanzelfsprekend zijn de geldende RIVM regels van toepassing: blijf thuis bij klachten, bewaar 1.5 meter afstand, was je handen stuk, vermijd drukte!

De sporthal

 • Fans van gastteams zijn niet welkom.
 • Bij aankomst verplicht registreren via de QR-code.
 • In de speelzaal is het dragen van een mondkapje verplicht (met uitzondering van U18-tribune). Dit geldt vanzelfsprekend niet voor de teams en de officials.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de sporthal.
 • Houdt 1,5 meter afstand waar mogelijk.
 • Voor de gebruikers van de sporthal is een route uitgestippeld. Volg de looprichting van pijlen en de aanwijzingen.
 • Iedereen is zo kort mogelijk in de sporthal.
 • Verplaats je zo min mogelijk van en naar de tribune en/of kantine.

De teams

 • Spelers en coaches van beide teams worden geregistreerd via het digitale wedstrijdformulier.
 • De kleedkamers zijn in gebruik, voor 18+ geldt maximaal 6 personen aanwezig.
 • Coaches zijn tijdens de aanwezigheid van hun team in de sporthal verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen van hun eigen team.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de richtlijnen van de NBB/WBL
 • Teams krijgen een kleedkamer toegewezen door de beheerder van de sporthal.
 • Teams die per auto naar de wedstrijd reizen houden rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM: je kan in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies om een mondkapje te dragen.

De scheidsrechters

 • Scheidsrechters worden geregistreerd via het digitale wedstrijdformulier.
 • Scheidsrechters melden zich voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdcommissaris.
 • De beheerder stelt een af te sluiten kleedruimte beschikbaar voor de scheidsrechters.
 • Scheidsrechters komen zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal.
 • Scheidsrechters bewaken het protocol van de NBB als leidraad voor het opstarten en voorzetten van de wedstrijden.

Fans/sponsoren Martini Sparks

 • Luidruchtig aanmoedigen en/of commentaar leveren is verboden.
 • Voor toeschouwers U18 is een aparte tribune gereserveerd, afstand houden en het dragen van een mondkapje is daar niet verplicht.
 • Fans/sponsoren worden naar de tribune begeleid door een medewerker van Martini Sparks.

Begeleiders/chauffeurs gastteam

 • Voor begeleiders/chauffeurs is een aparte tribune gereserveerd, daarop plaatsnemen is verplicht.
 • Luidruchtig aanmoedigen en/of commentaar leveren is verboden.

Maatregelen tijdens wedstrijden

 • Coaches en spelers houden zich aan het NBB/WBL corona-protocol.
 • Verplaats je te allen tijde zo min mogelijk van en naar de tribune en/of kantine.
 • Spelers houden afstand van elkaar op de spelersstoelen.
 • Kleedkamers worden niet gebruikt voor teammeetings tijdens de wedstrijd/pauze.
 • De tafelaars blijven zoveel mogelijk op hun eigen plaats tijdens/na de pauzes.
 • De wedstrijdbal wordt na de wedstrijd gedesinfecteerd.
 • De spelersstoelen en jurytafel worden na iedere wedstrijd gedesinfecteerd.

Algemeen

Mochten zich situaties voordoen waarbij beheerders of scheidsrechters merken dat deelnemers zich niet conformeren aan voornoemde maatregelen en hun eigen gezondheid daardoor in gevaar komt, dan kunnen zij beslissen dat een wedstrijd wordt gestaakt. Het staken van de wedstrijd zal aan de NBB/WBL worden gerapporteerd, waarna het aan de NBB/WBL is om bindend advies over de ontstane situatie of eindstand te bepalen.

Tot slot

Wij hopen op jullie begrip en gaan ervan uit dat iedereen zich houdt aan de voornoemde voorschriften. Alleen met z’n allen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen een fijne en gezonde wedstrijddag heeft.